Komunikat do Rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

AKTUALIZACJA – WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ, W TYM POTWIERDZANIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA, SZKOŁA PROWADZI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ.

SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT ,TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

Przypominamy o terminach  potwierdzania przez Rodzica kandydata woli przyjęcia:

  1. Do oddziałów przedszkolnych – od 13 marca 2020r. do 20 marca 2020r.
  2. Do klas pierwszych – od 23 marca do 31 marca 2020r.

Z uwagi bieżące wydarzenia związane z zagrożeniem koronawirusem, prosimy o potwierdzanie przez Rodzica woli przyjęcia drogą elektroniczną na adres emailowy: spwierzchoslawice@wierzchoslawice.pl

Podając w tytule emaila : Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej

A w treści wiadomości:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Wybór szkoły :

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

lub

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. 100 – lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach

3. Imię i nazwisko rodzica przesyłającego informację