Komunikat

Dyrektor Szkoły informuje, iż dni 16.06.2017 (piątek) i 19.06.2017 (poniedziałek)są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach w godzinach pracy szkoły pełnione będą dyżury nauczycieli – zajęcia opiekuńcze po wcześniejszym zgłoszeniu informacji do wychowawcy bądź sekretariatu szkoły – do dnia 14.06.2017 włącznie.