KOMUNIKAT 22.06.2015

19 czerwca 2015 r.

22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu,

będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w szkole.

red. M. Szybilska