Komunikat

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 14.05.2021, Pani „STOP”, tj. opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu w drodze do i ze szkoły będzie nieobecna.
Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły przy przejściu dla pieszych.