KOMUNIKAT 1 marca.

GRA TERENOWA

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM” 

Proszę o zgłaszanie się drużyn (6- 8 osób)
(drużyny mieszane  – co najmniej po 1 uczniu z każdego rocznika klas 4-6).

Po zgłoszeniu każda drużyna wylosuje
PATRONA DRUŻYNY – BOHATERA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ. 

gra terenowa odbędzie się w dniu:

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

              ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO DNIA 22. LUTEGO 2017 –( środa) przyjmuje

p. K.Kacer , p M.Kuciewicz, p W.Siedlika