Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych

Na e-dzienniku elektronicznym zamieszczona została informacja n/t przypisania dziecka do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Na stronie szkoły została zamieszczona informacja dot. wyprawki dla ucznia klasy pierwszej.
Link : https://drive.google.com/file/d/1Iw6yKqTyVS-1OrsD58jzgJDHhRR98G00/view?usp=sharing