Góra grosza

Nasza szkoła (szkoła macierzysta oraz filialna) już po raz kolejny dołączyła do akcji Góra Grosza zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, które wspiera różne formy opieki zastępczej czyli domy dziecka i rodziny zastępcze. Zebrane przez uczniów pieniążki to pomoc w formie zakupu rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci, wsparcie w remontach, a także specjalistyczna pomoc dla dzieci i ich rodzin. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają także tworzyć programy dla młodzieży, która w niedalekiej przyszłości opuści mury domów dziecka czy rodzin zastępczych. Akcja zbierania groszy w szkole odbywała się w dniach od 26.11.18 do 2.01.2019. Dotychczas w tej ogólnopolskiej akcji w ciągu 18 poprzednich edycji zebrano już kwotę 37 922 319,26zł! My w tegorocznej 19. edycji tej akcji zebraliśmy 6 990 sztuk monet o łącznej wartości 549,80zł!!! Pieniążki były najpierw przez uczniów segregowane na 1gr, 2gr, 5gr itp. A potem powtórnie przeliczono jeszcze ich ilość i wartość. Była przy tym prawdziwa „góóóóra pracy”. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili swój grosik do puszki! /red. K.Gajdosz/