Nasza szkoła (szkoła macierzysta oraz filialna) już po raz kolejny dołączyła do akcji Góra Grosza zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, które wspiera różne formy opieki zastępczej czyli domy dziecka i rodziny zastępcze. Zebrane przez uczniów pieniążki to pomoc w formie zakupu rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci, wsparcie w remontach, a także specjalistyczna pomoc dla dzieci i ich rodzin. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają także tworzyć programy dla młodzieży, która w niedalekiej przyszłości opuści mury domów dziecka czy rodzin zastępczych. Akcja zbierania groszy w szkole odbywała się w dniach od 26.11.18 do 2.01.2019. Dotychczas w tej ogólnopolskiej akcji w ciągu 18 poprzednich edycji zebrano już kwotę 37 922 319,26zł! My w tegorocznej 19. edycji tej akcji zebraliśmy 6 990 sztuk monet o łącznej wartości 549,80zł!!! Pieniążki były najpierw przez uczniów segregowane na 1gr, 2gr, 5gr itp. A potem powtórnie przeliczono jeszcze ich ilość i wartość. Była przy tym prawdziwa „góóóóra pracy”. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili swój grosik do puszki! /red. K.Gajdosz/