GRANT 1

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” RPO WM – Grant 1.
W ramach realizacji zadania grantowego zostanie zakupiony do szkoły sprzęt m.in monitor interaktywny, tablety.