Godziny pracy świetlicy w czasie Rekolekcji

W dniach 26-28 marca 2018r. świetlica szkolna będzie czynna dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w godzinach od 6:00 do 16:30 w budynku 713 (mała szkoła).