GODZINA dla MŁODYCH GŁÓW

Nasza Szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dotyczącego zdrowia psychicznego poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi. Program profilaktyczny „Godzina dla Młodych Głów” ma na celu wsparcie dzieci młodzieży w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego -zajęcia prowadzone są według scenariuszy opracowanych przez specjalistów i dotyczą: emocji, potrzeb, granic, bezpieczeństwa.