EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Na naszej stronie w zakładce „UCZNIOWIE I RODZICE” są zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty 2023,  w tym: wymagania egzaminacyjne, harmonogram przeprowadzania egzaminu, sposoby dostosowania warunków i form egzaminu oraz komunikat o przyborach.

Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty znajdują się także na stronach: www.oke.krakow.pl oraz cke.gov.pl