Dzień Handlowca w oddziale przedszkolnym

W oddziale przedszkolnym odbył się Dzień Handlowca. Głównym celem zajęć było uświadamianie dzieciom wartości pieniędzy i kształtowanie postawy szacunku dla nich, zapoznanie dzieci z polskimi monetami i banknotami, porównywanie wartości pieniędzy w różnych sytuacjach zadaniowych, uwrażliwienie dzieci na biedę i zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym. Dzieci wzięły udział w różnych ćwiczeniach i zadaniach, w których kształtowały sprawność matematyczną, zaprojektowały własne karty kredytowe, czy skonstruowały sklepik z opakowań po produktach spożywczych, które przyniosły z domu.