Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.