DO 29 LISTOPADA PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas od 1 do 8,  do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Ponadto informujemy, iż oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym, w związku z tym lekcje angielskiego, muzyki, religii odbywają się w trybie stacjonarnym.

Świetlica szkolna nie pracuje poza wyjątkiem konieczności opiekowania się dziećmi z klas 1-3 rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą bądź innych bezpośrednio związanych ze zwalczaniem Covid-19.