Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Przypominamy, że w dni 10-12 oraz 15-17 kwietnia 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach odbywają się egzaminy i szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczych.