Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spwierzchoslawice.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-22.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach dla strony wierzchoslawice.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: STRONA INTERNETOWA SPWIERZCHOSLAWICE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA w 94,62%.

Niezgodności i wyłączenia:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. 
  • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych. 
  • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”. 
  • formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu 
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

 

Wyeliminowanie powyższych wad będzie odbywać się na bieżąco, podczas kolejnych aktualizacji.