Certyfikat udziału w akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”