BohaterON 2019

Tak jak w poprzednich latach również w tym roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Akcji BohaterON. Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Jolanta Kryczka.