Bezpieczni w sieci

     W miesiącu lutym w naszej szkole odbywały się działania mające na celu propagowanie bezpiecznych zachowań w sieci. 

Przeprowadzono pogadanki we wszystkich klasach, uczniowie wraz z wychowawcami wykonali plakaty nawiązujące do tematu „ Jestem bezpieczny w sieci”. 

Klasy 0a i 0b uczestniczyły  w spotkaniu z dzielnicowym panem Dominikiem  Gąsior uczyły się o bezpieczeństwie w  sieci w oparciu o filmy edukacyjne „Owce w sieci”. Nasz dzielnicowy przybliżył również zasady właściwych zachowań w Internecie klasom I-V.

Natomiast uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w spotkaniu z Paniami policjantkami Olgą Żabińska oraz Kingą Siedlecką. Był to czas przypomnienia i przybliżenia problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz propagowania właściwych zachowań w sieci. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za promowanie pozytywnego wykorzystania zastosowań Internetu, promocję tolerancji i zasad kulturalnego korzystania z jego zasobów.