BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Klasa 0b udała się we wrześniu na najbliższe rondo. Celem wycieczki było zapoznanie z zasadami ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. /red. Anna Kozioł/