Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

03.05.2016r.
29 kwietnia 2016 roku w Naszej Szkole odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV i V w montażu słowno-muzycznym przypomnieli dlaczego jest to tak ważne dla nas święto, bowiem mimo że dziś mamy szczęście żyć w wolnym kraju, nie możemy zapominać o przeszłości. Konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja nie tylko zniosła prawo liberum veto ale też zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znacząco ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. /red. W.Koźluk/