31 października dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Uprzejmie informujemy, iż dzień 31 października (PONIEDZIAŁEK) jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

 Rodzice uczniów, którym konieczne jest zapewnienie opieki w tym dniu,

winni zgłosić taką potrzebę do dnia 28.10.2016r. (PIĄTEK) do godziny 14:00 w sekretariacie szkoły.

 ________________________________________________________________