2 MAJA 2017 – KOMUNIKAT

26.04.2017r.

Dyrektor szkoły informuje, iż dzień 2 maja 2017r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice uczniów, którym konieczne jest zapewnienie w tym dniu opieki, winni zgłosić taką potrzebę w sekretariacie szkoły do dnia 28.04.2017r. (piątek) do godziny 15:00.
 
Do szkoły wracamy dnia 4 maja 2017r. (czwartek)