2 MAJA 2016R.- KOMUNIKAT

       

2016-04-27

           Dyrektor szkoły informuje, iż dzień 2 maja 2016r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

         W tym dniu w godzinach pracy szkoły, pełnione będą dyżury- zajęcia opiekuńcze. Informacje o potrzebie opieki w w/w dniu należy  zgłosić do wychowawcy klasy, bądź do sekretariatu szkoły do dnia 29 kwietnia 2016r.

 Do szkoły wracamy dnia 04 maja 2016r.