14 października – Dzień Edukacji Narodowej

2016-10-11

14 Października   – Dzień Edukacji Narodowej. 

 

Uprzejmie informujemy, iż dzień ten jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.  

 Rodzice uczniów,  którym  konieczne jest  zapewnienie opieki w tym dniu,

winni zgłosić taką potrzebę do dnia 13.10.2016r.( do czwartku)  w sekretariacie szkoły.

 ________________________________________________________________