12 listopada 2018 dniem wolnym

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach informuje, że 12 listopada 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła w tym dniu nie pracuje.