WYMAGANIA EDUKACYJNE
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

I ETAP EDUKACYJNY - KLASY 1-3

 

  • KLASY 1
PRZEDMIOT  KLASA 1A   KLASA 1B
edukacja wczesnoszkolna

plik PDF

plik PDF

plik PDF

plik PDF

język angielski  plik PDF plik PDF
wychowanie fizyczne plik PDF plik PDF
religia  plik PDF plik PDF
KLASY 2
PRZEDMIOT  KLASA 2A   KLASA 2B
edukacja wczesnoszkolna plik PDF plik PDF
język angielski  plik PDF plik PDF
religia  plik PDF plik PDF
KLASY 3
PRZEDMIOT  KLASA 3A   KLASA 3B
edukacja wczesnoszkolna plik PDF plik PDF
język angielski plik PDF plik PDF
religia plik PDF plik PDF