Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

DYREKTOR
mgr Magdalena Szybilska

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski:

w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 10,00 

W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać  przełożony na inny termin

WICEDYREKTOR
mgr Maciej Lis

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wicedyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski:

w każdy czwartek w godz. 8.00 – 10,00 

W tym czasie wicedyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać  przełożony na inny termin