DYREKTOR
mgr Magdalena Szybilska

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski:

 • w szkole macierzystej – w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 10,00 
 • w szkole filialnej – w każdy czwartek w godz. 7,40 – 10,00

  W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.
  Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać  przełożony na inny termin

WICEDYREKTOR
mgr Maciej Lis

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wicedyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski:

 • w szkole macierzystej – w każdy czwartek w godz. 8.00 – 10,00  
 • w szkole filialnej – w każdy poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7,40 – 10,00

  W tym czasie wicedyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.
  Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać  przełożony na inny termin